หมายเหตุ:

ข้อมูลแผนงานข้างต้นถูกใช้กันเพื่อร่างบางของแผนปัจจุบันและประมาณการที่ดีที่สุดสำหรับ ZCoin แต่เหมือนทุกอย่างในชีวิต สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแม้แต่ในที่สุดวางแผน เรามีความหวังว่า ต่อไปนี้สามารถหลั่งน้ำตาแสงบางอย่างในแผนการทำงานของเรา แต่ก็ต้องเข้าใจว่า มันถูกใช้กัน สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ เป็นสัญญาผูกพัน โปรดใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจซื้อ เพราะในที่สุด พัฒนา รุ่น และกำหนดเวลาของคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานยังคงอยู่ที่ดุลพินิจของทีมงาน Zcoin และมีการเปลี่ยนแปลง